چگونه پروپوزال بنویسیم؟

پروپوزال یا طرح تحقیق طرحی است که برای امور پژوهشی نوشته می شود و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا همگی

ادامه

چگونه پایان نامه بنویسیم؟

معمولا نوشتن هر پایان نامه مراحل و فرایند خاصی دارد که در اینجا مراحل آن را بیان می کنیم: ۱ـ

ادامه