چگونه موزائیک ها را تمیز کنیم؟

* لکه آب بزرگترین دشمن موزائیک ، مشمع یا سنگ های کف اتاق است . برای پاک کردن آن دو

ادامه

چگونه بوی عرق را از لباس رفع کنیم؟

برای رفع بو و لکه عرق از بلوز، پیراهن و کت آن لباس را میان دو حوله ای که با

ادامه

چگونه لکه رنگ را از روی لباس پاک کنیم؟

اگر رنگ مورد نظر رنگ بر پایه آب باشد (یعنی رنگ روغن نباشد) کار شما بسیار راحت است. اگر قبل

ادامه

چگونه لباس ها را اتو بزنیم؟

اتو کشیدن لباس ها از جمله مهارت های خانه داری است که بسیار ساده به نظر می رسد اما اگر

ادامه

چگونه لکه چربی را از روی لباس پاک کنیم؟

یکی از لکه هایی که پاک کردن آنها از روی لباس بسیار سخت به نظر می رسد، لکه چربی می

ادامه