چگونه گل ناز را قلمه بزنیم؟

خاکی که گل نیاز بدان نیاز دارد باید شامل ۲ قسمت خاک لوم، ۲ قسمت ماسه و ۱ قسمت خاک

ادامه

چگونه گیاه شمعدانی را قلمه بزنیم؟

برای قلمه زدن گیاه شمعدانی مراحل زیر را دنبال کنید: ۱ـ یک ساقه سالم و بدون آفت از گیاه انتخاب

ادامه