چگونه حجم مکعب را حساب کنیم؟

برای محاسبه حجم مکعب یک یال آن را به توان ۳ می رسانیم. به طور مثال اگر ابعاد مکعب ۲×۲×۲

ادامه

چگونه مساحت مربع را حساب کنیم؟

برای محاسبه مساحت مربع یک ضلع آن را به توان ۲ می رسانیم. یعنی به طور مثال اگر یک ضلع

ادامه

چگونه مساحت بیضی را حساب کنیم؟

همانطور که می دانید، بیضی دارای یک قطر بزرگ و یک قطر کوچک می باشد. مساحت بیضی از فرمول زیر

ادامه