چگونه عطر مناسب خود را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب عطر مناسب به نکات زیر توجه کنید: ۱ـ توصیه می شود یکباره تصمیم به خرید عطر نگیرید بلکه

ادامه

چگونه عطر اصل را تشخیص دهیم؟

برخی از عطرهای تقلبی به راحتی قابل تشخیص هستند اما برخی دیگر تشخیصشان دشوار است. برای دسته اول به نکات

ادامه