چگونه کاغذ دیواری را در دیوار غیر روغنی و گچی نصب کنیم؟

این سوال از جمله سوالاتی است که توسط کاربران محترم چگونه پرسیده شده است. در پاسخ باید بگوییم که شیوه

ادامه

چگونه کاغذ دیواری بچسبانیم؟

۱ـ ابتدا مقدار کاغذ مورد نیاز خود را اندازه گیری و محاسبه کنید. ۲ـ برای اندازه گیری از هر طرف

ادامه