چگونه شناسنامه المثنی بگیریم؟

برای گرفتن شناسنامه المثنی باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنید. در مورد افراد زیر ۱۸ سال، باید نمایند قانونی

ادامه

چگونه کارت ملی المثنی بگیریم؟

کارت ملی یکی از مدارک بسیار مهم برای هر فرد است که هویت هر شخص را نشان می دهد و

ادامه